Tietosuojaselosteet

 

Tietosuojaselosteet

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

 

Uuden lainsäädännön tavoitteena on

• parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia

• vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin

• yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa

• edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä

 

Yhdistyksemme käytössä olevat henkilötiedot ilmenevät oheisista tietosuojaselosteista

·       EU_Vuosaari_Tietosuojaseloste_01_Marttaliiton_Jäsenrekisteri

·       EU_Vuosaari_Tietosuojaseloste_02_kotisivun_jäsenrekisteri

·       EU_Vuosaari_Tietosuojaseloste_03_jäsentietolomake

·       EU_Vuosaari_Tietosuojaseloste_04_suostumuslomake

 

Jäsenen tulee ilmoittaa tiedoissaan tapahtuneista muutoksista.